ДӘЛӘӘ'ИЛҮЛ–ХАЙРААТ, (Изге салауаттар-зекерҙәр)

ДӘЛӘӘ'ИЛҮЛ–ХАЙРААТ,(Изге салауаттар-зекерҙәр), Шәйех Әбү Ғабдулла Мөхәммәд Әл-Джәзүли